Profil katedry

Výuka slovanských jazyků na Vysoké škole ekonomické v Praze má dávnou tradici. Ruštině se vyučovalo již v období první republiky na Vysoké škole obchodní, ze které naše vysoká škola vznikla. Na katedře působila řada známých a uznávaných odborníků jako např. prof. dr. Leontij Kopeckij, DrSc., doc. dr. Milan Balcar, CSc., doc. dr. Vladimír Hucl, CSc., doc. dr. Jaroslav Bezděk, CSc., Mgr. Marcela Hutarová a další.

Hlavním úkolem katedry bylo a je zkoumání odborného jazyka ekonomů. Výsledky této práce našly uplatnění v řadě učebnic, slovníků, skript a dalších učebních pomůcek. Učitelé katedry výsledky své odborné práce prezentovali v referátech a sděleních na kongresech MAPRJAL, na rusistických sympoziích, konferencích a seminářích.

Katedra se zabývá rovněž výukou odborné češtiny pro zahraniční studenty, jejich studium má na naší vysoké škole dlouholetou tradici. Učitelé katedry zpracovali pro výuku češtiny řadu skript a dalších učebních pomůcek.

Velký význam přikládáme v poslední době výuce ruštiny a češtiny na základě angličtiny, kterou katedra realizuje podle potřeb CEMS (Community of European Management Schools) a CESP (Central and East European Studies Program).